Samenwerking creëert ruimte voor particulier- en collectief initiatief

CiSiO brengt overheden, banken, bedrijven en particulieren bij elkaar. Door de juiste randvoorwaarden te creëren scheppen wij nieuwe mogelijkheden voor initiatieven.

Een tastbaar voorbeeld hiervan is het plankostenfonds. Een fonds waar initiatiefnemers van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de plankosten te financieren.

Actueel:
Wijk bij Duurstede realiseert Plankostenfonds

Op 13 december werd in Wijk bij Duurstede de rode loper uitgerold voor CPO initiatieven.

 

Rabobank over Financieringsfonds CPO

De kracht van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in 2 minuten: Klik hier voor de commercial van de Rabobank.

Aandachtsgebieden

  • collectief particulier opdrachtgeverschap
  • herontwikkeling & transformatie
  • duurzaamheid & ESCo’s
  • ruimtelijk-economische gebiedsontwikkeling
  • financiering
  • nieuwbouwontwikkeling