Producten

  • CiSiO – advies over het  ontwikkelen van economische kracht.
  • CiSiO – ondersteuning voor burger- en ondernemersinitiatieven.
  • CiSiO – onderzoek naar lokale maatschappelijk ontwikkelingen.

Opdrachtgevers van CiSiO zijn ondermeer:

  • Banken, Overheden en institutionele partijen