Voorbeelden van door CiSiO geïnitieerde ontwikkelingen

  • Opzetten van fondsen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in opdracht van Rabobanken en gemeentelijke en provinciale overheden.
  • Nieuwe financieringsconstructies voor Duurzaamheidsmaatregelen middels samenwerking tussen publieke en private partijen.
  • Gebiedsontwikkeling, de gebiedsonderneming voor beleggers en overheden die vooruit kijken.
  • De Woningmarkt, hoe pakken we lokaal de problematieken op en helpen we de doorstroming op gang?
  • Rabobank Woonwensen onderzoek, begeleiding van woonwensenonderzoek en opzetten van een stappenplan voor lokale en regionale acties.
  • Dorpskracht versus Krimp : hoe zorgen dorpen door publiek–private samenwerkingen zelf voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat op het vlak van wonen en werken.

CiSiO adviseert

  • financiële instellingen
  • collectieve initiatiefnemers
  • overheden